Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014

ΤΕΙ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ


ΤΕΙ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Καθορίστηκαν οι νέες ημερομηνίες για το δεύτερο σκέλος του Σεμιναρίου για την Αποτύπωση και Διάδοση της Παραδοσιακής Επτανησιακής Διατροφής στην Κεφαλονιά, το οποίο είχε αναβληθεί λόγω των έκτακτων συνθηκών που είχαν προκληθεί εξαιτίας των πρόσφατων σεισμών.
Έτσι, οι διαλέξεις ξεκινούν την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου, θα διαρκέσουν έως τις 2 Μαρτίου και θα γίνουν στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο Αργοστόλι.
Υπενθυμίζουμε ότι το Σεμινάριο είναι δωρεάν και απευ­θύνεται σε τοπικούς εστιάτορες και γενικότερα επαγγελματίες του χώρου της εστίασης.
Στο πλαίσιο του σεμιναρίου προβλέπεται η δη­μιουργία Σήματος Παραδοσιακής Κουζίνας, το οποίο θα αποδίδεται σε τοπικούς εστιάτορες που, αφού έχουν παρακολου­θήσει τα σχετικά σεμινάρια, θα ακολουθούν τις παραδοσιακές συνταγές, χρησιμοποιώντας τοπι­κά προϊόντα.
Στους εκπαιδευόμενους θα χορηγηθεί βεβαίωση παρα­κολούθησης επικυρωμένη από το Τμήμα Τεχνολογί­ας Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.
Η αίτηση συμμετοχής είναι αναρτημένη στον κεντρικό ιστότοπο του Ιδρύματος, από όπου και μπορείτε να την κατεβάσετε: http://www.teiion.gr/images/stories/diafora/aitisi_simmetoxis_1.doc
Κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής:
Κεφαλονιά: Στη Γραμματεία του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων (09:00-14:00) και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: akorsian@teiion.gr
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ανδρέας Βιτωράτος, Αναπληρωτής Καθηγητής (e-mail: a.vitoratos@yahoo.com, τηλ. 697 2811446)
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Β΄ σκέλος διαλέξεων: 28 Φεβρουαρίου – 2 Μαρτίου 2014
Εγκαταστάσεις ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Αργοστόλι
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 Φεβρουαρίου 2014
14:00-15:00 Χρήση του Διαδικτύου ως μέσο πληροφόρησης για τις εξελίξεις στο χώρο εστίασης και διατροφής, αλλά και ως εργαλείο μάρκετινγκ για την προβολή και προώθηση των υπηρεσιών εστίασης – Ο ρόλος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών [Α΄] (Αγησίλαος Κονιδάρης)
15:00-16:00 Χρήση του Διαδικτύου ως μέσο πληροφόρησης για τις εξελίξεις στο χώρο εστίασης και διατροφής, αλλά και ως εργαλείο μάρκετινγκ για την προβολή και προώθηση των υπηρεσιών εστίασης – Ο ρόλος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών [Β΄] (Αγησίλαος Κονιδάρης)
16:15-17:15 Ο αγροτουρισμός ως μοχλός τοπικής ανάπτυξης – Οι παραδοσιακές συνταγές ως αναπόσπαστο στοιχείο του αγροτουρισμού [Α΄] (Αγησίλαος Κονιδάρης)
17:30-18:30 Ο αγροτουρισμός ως μοχλός τοπικής ανάπτυξης – Οι παραδοσιακές συνταγές ως αναπόσπαστο στοιχείο του αγροτουρισμού [Β΄] (Αγησίλαος Κονιδάρης)
18:30-19:30 Η αγροτική παράδοση στην Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο και τη Λευκάδα – Σύνδεση της τοπικής αγροτικής παραγωγής με τη διατροφή των κατοίκων (Αγησίλαος Κονιδάρης)
ΣΑΒΒΑΤΟ 1η Μαρτίου 2014
09:00-10:00 Οργάνωση και Διοίκηση μικρών επιχειρήσεων εστίασης [Α΄] (Χρήστος Φώης)
10:00-11:00 Οργάνωση και Διοίκηση μικρών επιχειρήσεων εστίασης [Β΄] (Χρήστος Φώης)
11:15-12:15 Ο ρόλος των χώρων εστίασης στην τοπική ανάπτυξη και στην ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος [Α΄] (Χρήστος Φώης)
12:30-13:30 Ο ρόλος των χώρων εστίασης στην τοπική ανάπτυξη και στην ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος [Β΄] (Χρήστος Φώης)
13:30-14:30 Επιχειρηματικότητα και καινοτομία – Επιχειρηματικότητα και νησιωτική κουλτούρα [Α΄] (Χρήστος Φώης)
14:30-15:30 Επιχειρηματικότητα και καινοτομία – Επιχειρηματικότητα και νησιωτική κουλτούρα [Β΄] (Χρήστος Φώης)
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 Μαρτίου 2014
10:00-12:00 Διενέργεια συζητήσεων, κατάθεση προβληματισμών, παρατηρήσεων και συμπερασμάτων. Απονομή βεβαιώσεων και κλείσιμο του εκπαιδευτικού σεμιναρίου (Αγησίλαος Κονιδάρης)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου