Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2014

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΤο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο της δράσης Εκπαιδευτικές δράσεις για την αξιοποίηση, προώθηση και διασφάλιση της ποιότητας των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών των Ιονίων Νήσων, διοργανώνει στην Κεφαλονιά σχετικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο.
Τα σεμινάρια είναι δωρεάν, ενώ διαχωρίζονται σε δύο (2) βασικές θεματικές ενότητες: α) Πρωτογενής Τομέας και β) Τουρισμός. Για την κάθε θεματική ενότητα θα συσταθούν 6 τμήματα των 5 ατόμων. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα των σεμιναρίων απευθύνεται σε:
           Τοπικούς παραγωγούς και επιχειρηματίες,
           Αγρότες και κτηνοτρόφους,
           Επιχειρηματίες και υπαλλήλους που απασχολούνται στον τομέα του Τουρισμού.
Με το πέρας των εκπαιδευτικών σεμιναρίων θα ακολουθήσει αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων ως προς την εφαρμογή των νεοαποκτηθέντων δεξιοτήτων στο περιβάλλον εργασίας τους. Μετά την διαδικασία αξιολόγησης θα ακολουθήσει η βράβευση των τριών καλύτερων εκπαιδευομένων.
Σε όλους τους εκπαιδευόμενους θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης επικυρωμένη από το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.
Τα Σεμινάρια θα διεξαχθούν στην Κεφαλονιά, στις αίθουσες του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Λεωφ. Αντ. Τρίτση, Αργοστόλι), σε τρία συνεχόμενα Σαββατοκύριακα: 22-23 & 29-30 Νοεμβρίου 2014, 6-7 Δεκεμβρίου 2014.

Στόχος του σεμιναρίου
Στόχος του σεμιναρίου είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και η βελτίωση της προστιθέμενης αξίας των παραγόμενων στα Επτάνησα προϊόντων και υπηρεσιών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε θέματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, μάρκετινγκ, χρήσης νέων τεχνολογιών πληροφορικής και την αύξηση της έντασης της γνώσης (μεσαίας και υψηλής τεχνολογίας) στην τοπική παραγωγή. Η υλοποίηση του προγράμματος των σεμιναρίων θα βασίζεται στην αιχμή των σύγχρονων εξελίξεων και πρακτικών, ώστε να αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα και να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία στα τοπικά νησιωτικά προϊόντα (π.χ. αγροτικά προϊόντα) και υπηρεσίες (π.χ. τουριστικές υπηρεσίες).
Για τη βελτιστοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τα τμήματα που θα συσταθούν θα είναι αυστηρώς ολιγομελή (5 άτομα ανά τμήμα) και ομογενή, που θα απαρτίζονται από εκπαιδευόμενους που απασχολούνται ή επιθυμούν να απασχοληθούν τόσο στον πρωτογενή όσο και στον τουριστικό τομέα. Τα τμήματα θα προσφέρουν υψηλού επιπέδου γνώσεις, δίνοντας έμφαση στην πρακτική / καθημερινή εφαρμογή, τόσο σε επίπεδο αρχαρίων όσο και προχωρημένων, επικεντρώνοντας στα ακόλουθα ενδεικτικά εκπαιδευτικά θέματα:

           Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών μέσω διαδικτύου (e-διαφήμιση)
           Έρευνα αγοράς
           Περιβάλλον και ανάπτυξη
           Δικτύωση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και διανομή προϊόντος
           Βιώσιμη τοπική ανάπτυξη & επιχειρηματικό σχέδιο
           Πιστοποίηση/τυποποίηση
           Ηγεσία και παρακίνηση ανθρώπινου δυναμικού
           Στρατηγικός σχεδιασμός & νέα χρηματοδοτικά εργαλεία

Προθεσμία και τρόπος κατάθεσης αιτήσεων:
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων:  από 17/10/2014 έως 31/10/2014
Τρόπος Λήψης Αιτήσεων:
           Ηλεκτρονικά, από τη διαδικτυακή διεύθυνση: http://www.teiion.gr/index.php/el/anaouncements/1017--17102014.html
           Από την Κεντρική Διοίκηση του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Ιωσήφ Μομφεράτου & Ηλία Μηνιάτη, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι, Κεφαλονιά
Τρόπος Κατάθεσης Αιτήσεων:
           Αυτοπροσώπως από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10:00 – 14:00, στην Κεντρική Διοίκηση του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Ιωσήφ Μομφεράτου & Ηλία Μηνιάτη, Τ.Κ. 28100, Αργοστόλι, Κεφαλονιά
           Ταχυδρομικά στην ως άνω διεύθυνση, με ημερομηνία παραλαβής από το ΤΕΙ έως και την 31/10/2014
           Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: spytro@gmail.com 

Πληροφορίες
           Τρουμπέτας Σπύρος, τηλ.: 26710 25820 και 6977 782577 (ώρες 09:00 – 15:00), e-mail: spytro@gmail.com
           Ανδρέας Βιτωράτος, Υπεύθυνος Δράσης, Αναπληρωτής Καθηγητής (e-mail: a.vitoratos@yahoo.com)

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου